tirsdag 21. april 2015

Invitasjon til artsfisketreff og Høstcup 2. - 6. september 2015!

Tromsø Havfiskeklubb inviterer medlemmer og andre fiskevenner til artsfisketreff og Høstcup på Lauklines ved Tromsø, 2. – 6. september 2015!

Vi gjentar suksessen fra i fjor, men øker fokuset på kvalitetsfiske etter specimenfisk...


Tromsø Havfiskeklubb har hvert år siden 2010 arrangert en artsfiskekonkurranse for sine medlemmer og andre fiskeinteresserte på høsten, kalt Høstcupen. Høstcupen har blitt stadig mer populær og spennende fra år til år og i fjor utvidet vi konseptet ved å invitere fiskevenner sørfra med overnatting i hytter og 3 dagers fiske. Det ble et meget sosialt og vellykket arrangement, og derfor gjentar vi suksessen også i år, dog med noen forandringer som vi håper skal gjøre arrangementet enda bedre.

Områdene utenfor Kattfjorden er fiskerike og artsrike. Mange av artene er storvokste og mulighetene for fisk opp mot og over specimengrensen er tilstede. Fisk opp mot Norgesrekordstørrelse finnes også i området.

    Gode plasser for flatfisk finnes det mange av, her er Kim og Marcus med to flotte flyndrer.

Konseptet for 2015 blir på noen områder likt slik det var i fjor, men det er også lagt opp til en god del endringer. I år utvider vi arrangementet til opptil 4 dagers fiske, slik at man får mer ut av reisen til Tromsø. Dette gir oss også bedre muligheter om det skulle bli dårlig vær noen av dagene. Vi planlegger prøvefiske / fritt fiske torsdag 3. september, Høstcup (konkurranse) fredag 4. og lørdag 5. september og en siste fiskedag med åpent fiske søndag 6. september. Dette kan bli endret på sparket om været skulle tilsi det. Ved å ha konkurransen fredag og lørdag kan vi få mer fisketid og premieutdeling vil da bli i forbindelse med festmiddagen lørdag kveld. 

Som i fjor blir det overnatting i høystandard rorbuer / hytter og vi ønsker at flest mulig skal bo ute på Lauklines, også klubbens egne deltakere (i tilfelle dette er umulig, er det mulig å bli med kun på fisket også).

Det blir endringer også på konkurransereglene for Høstcupen. Dette har vi gjort for å imøtekomme noen tilbakemeldinger fra i fjor samt lagt vekt på egne erfaringer fra 2014-arrangementet. Vi ønsker at deltakerne skal få mest mulig ut av sitt opphold i Troms, derfor har vi kuttet noen arter fra konkurransen for at man i større grad skal få legge ned mer tid på de mest spennende artene som finnes i området. Mer om konkurranseregler lenger ned i dette innlegget.

En annen endring er at Lauklines har oppgradert med helt nye båter i år. Det er 6 stk. Dolmøy 230 Fisker med Yamaha / Selva 115 HK -motorer. Båtene er større, mer stabile og har plass til 4 fiskere. Anlegget har ikke lenger Øienbåter (som det ble fisket fra i fjor), men vi kommer til å leie inn noen Øien 530F fra nærområdet ved behov (hvis alle plassene fylles opp og det er ytterligere etterspørsel). Forøvrig har Lauklines oppgradert anlegg og fasiliteter ytterligere siden i fjor, med en splitter ny resepsjon / fiskebutikk og nye kaifasiliteter. 

Båter:
6 stk. Dolmøy 230 Fisker, 23 fot m/ 115 HK Yamaha / Selva, Lowrance kartplotter/ekkolodd (4 båter tilgjengelig på torsdag)
Mulige ekstrabåter: Øien 530F, 18 fot m/ 40 HK Yamaha / Selva

Annet utstyr som inngår i båtleie:
Redningsvest, ekkolodd/GPS, sikkerhetsboks, anker, årer, fiskeboks, klepp, håv og stangholdere.

I utgangspunktet fisker man 4 personer pr. båt. Mer info om båtene kan du finne HER.

    Dolmøy 230 Fisker - her med "Team God Save the Queen" fra Høstcupen 2014.

    Fiske fra en Dolmøy 230 i strålende vær. Foto: Lauklines Kystferie

Overnatting:
Høystandard hytter/rorbuer, 6 pers. pr. hytte. Mer info om overnatting kan du finne HER.

    Foto: Lauklines Kystferie

Priser for overnatting og fiske
Vi hadde i fjor en meget gunstig avtale på overnatting og båtleie. Det har vi fortsatt, men i år vil det bli en økning i prisen for å delta på arrangementet. Dette har sammenheng med nye og større båter (som dermed koster mer i leie og bruker mer drivstoff), oppgraderte fasiliteter på Lauklines samt generell prisvekst. Prisene vi presenterer inkluderer alt (båtleie, båtbensin, overnatting, agn, transfer og festmiddag). Transfer tur/retur Lauklines vil koste kr. 300,- pr. person. Festmiddag kr. 300,- pr. pers. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker transfer og middag.

For deltakere som ankommer onsdag 2. september gjelder følgende pris:

Kr. 6200,- pr. pers (1550,- pr. pers i døgnet). 

Prisen inkluderer: 
-4 overnattinger i høystandard hytte/rorbu
-4 dagers fiske fra leiebåter (Dolmøy 230)
-Båtbensin for alle dagene
-Agn (reker og makrell)
-Deltakeravgift
-Transfer t/r  Lauklines fra Tromsø Lufthavn
-Festmiddag lørdag kveld

Pris uten middag og transfer: kr. 5600,-.

For deltakere som ankommer torsdag 3. september gjelder følgende pris:

Kr. 4800,- pr. pers (kr. 1600,- pr. pers i døgnet)

Prisen inkluderer: 
-3 overnattinger i høystandard hytte/rorbu
-3 dagers fiske fra leiebåter (Dolmøy 230)
-Båtbensin for alle dagene
-Agn (reker og makrell)
-Deltakeravgift
-Transfer t/r Lauklines fra Tromsø Lufthavn
-Festmiddag lørdag kveld

Pris uten middag og transfer: kr. 4200,-.

For deltakere som ikke overnatter og kun deltar på fisket gjelder følgende pris:

Kr. 850,- pr. døgn 

Prisen inkluderer:
-1 dags fiske fra leiebåt (Dolmøy 230)
-Båtbensin
-Agn (reker og makrell)
-Deltakeravgift
(festmiddag kr. 300,- kommer evt. i tillegg)

Om det blir rift om plassene vil vi i første omgang prioritere påmeldinger med overnatting først.

Påmelding til artsfisketreff og Høstcupen er bindende og gjøres til:

Øyvind Høier, oyvindhoier@hotmail.com eller sms 924 35126

eller: Kim-Eirik Johansen, pingeirik@gmail.com eller sms 466 29572

Vi ønsker din påmelding så fort som mulig, og senest innen 20. mai 2015. Obs: Vi har pr. i dag plass til 24 deltakere (ved behov kan det kanskje økes), vi setter i utgangspunktet av halvparten til klubbens medlemmer og halvparten til tilreisende sportsfiskere. Først-til-mølla-prinsippet vil gjelde her, så vær rask! Påmelding er som nevnt bindende og et depositum på 25% av totalsum må betales ved påmelding, resterende sum i løpet av juli. De som melder seg på vil få nærmere info om betaling.

    Morten Likjerr med en rødspette på 1930 gram, tatt under Høstcupen 2014

Arrangementet er naturligvis væravhengig, men vi tar sjansen og det må også de som melder seg på gjøre. Ved godt vær kan man gå på Yttersia. Ved halvdårlig vær har vi fortsatt gode muligheter til å fiske inne i fjorden etter blant annet stor gapeflyndre, kloskate m.m. Forhåpentligvis blir det ikke så ille at vi må ha landligge, men det får vi ta som det kommer. I fjor hadde vi fantastisk vær, 4 dager med havblikk!


Vi presenterer i år et forslag til et helt nytt reglement for konkurransedagene. Høstcupen 2015 går over 2 dager og vi har valgt ut 10 arter som man kan oppnå poeng på. Som tidligere er 1 båt = 1 lag. Innenfor de 10 artene har vi 3 størrelseskategorier. For å oppnå poeng for en art må den inneha en viss vekt (se vektkrav for hver kategori). Hver båt kan ha inntil 4 fisk pr. art pr. kategori (dvs. max 12 tellende fisk pr. art). 

Her er et foreløpig poengskjema (under:)


Her legges det altså opp til at hvert lag kan veie inn max 4 fisk av hver kategori pr. art. Dette er bare et forslag, og vi tar gjerne imot innspill og konstruktiv kritikk. Som nevnt ønsker vi å gjøre konkurransen mer interessant på denne måten ved å ta bort en god del arter (ingen microarter, ikke torsk, sei, brosme, makrell, uer, svarthå, lange, sild, gråsteinbit m.fl.). Alle artene i poengsystemet over er arter som blir storvokste i området, og der det skulle være mulig å få specimenfisk med litt satsning og flaks. I tillegg ønsker vi å unngå at det bringes på land mye "matfisk" som ingen vil ha (særlig torsk, sei, brosme). Med dette forslaget setter vi fokus på kvalitet foran kvantitet.
Om man ønsker å fiske etter andre arter som ikke teller i konkurransen, så har man anledning til å gjøre dette både under prøvefiskedagen på torsdag og på søndag.

Forøvrig vil det bli gitt 40 bonuspoeng om det blir tatt en norgesrekord (også på andre arter enn ovennevnte, om de tas som bifangst). 

    Stor rødspette på kroken

Andre konkurranseregler:
All fisk skal være korrekt kroket. Feilkroket fisk teller ikke.
Konkurransen går over 2 dager, primært fredag og lørdag, om været tillater det.

I konkurransen gjelder ikke individuelt, men båt mot båt. En båt er et lag. Det blir båttrekning torsdag kveld. Vi satser på å ha 1 lokalkjent skipper pr. båt, disse trekkes først. Deretter trekkes vilkårlig de andre på laget.

Det blir minstemål på alle arter som beskrevet av Fiskeridirektoratet, se HER.
Fisk under minstemål teller ikke. Poenggivende fisk må beholdes og tas med på land. Unntak kan gjøres ved kloskater og ulker. Båtfører har ansvar for veiing av disse artene, og fangsten må dokumenteres med minst 2 bilder som viser fiskens størrelse og lengde. Det er også mulig å sette tilbake kveiter om man ønsker dette, da kreves god bildedokumentasjon på størrelse og lengde. Lengde-vekt-tabell kan brukes for fisk som kun måles.

    En gjeng glade fiskere, Høstcupen 2014


Her kommer litt info om fisket etter artene som teller med i konkurransen, samt noen flere:

Gapeflyndre
Vi tør påstå at Kattfjorden/Nordfjorden er blant de beste områdene i landet for stor gapeflyndre. Snittstørrelsen er normalt sett høy og de er meget tallrike. Som flyndrer flest er de likevel sære i blant, så man må finne rett område og rett fiskemetode/agn. Muligheten for specimenfisk (i NM-konken 600 gram) er god. Gode fiskeplasser finner du kun få minutter fra havna. Under Høstcupen har vi satt specimenkravet opp til hele 700 gram, da det finnes veldig store gapeflyndrer i området.

Største gapeflyndre tatt under tidligere Høstcuper: 610 gram.
Største gapeflyndre tatt i nærområdet: 1000 gram.

    Kim-Eirik Johansen med gapeflyndre på 950 gram, september 2012

Hvitting
Området rundt Håja har flere spennende plasser for stor hvitting. Den nyeste plassen oppdaget i 2013 ga mange fisk over 1500 gram med topp på 2150 gram.

Største hvitting tatt under tidligere Høstcuper: 1888 gram
Største hvitting tatt i nærområdet, som vi kjenner til: 2300 gram.

    Øyvind Høier med en hvitting på 2150 gram, august 2013.

Hyse
Områdene utenfor Kattfjorden huser svært mye hyse og månedene august-oktober er gjerne den beste tida. Fisk på over 3 kg er vanlig, og om man legger ned en del tid er det ikke usannsynlig at man kan få fisk over 4 kg.

Største hyse tatt under tidligere Høstcuper: ca. 3,5 kg.
Største hyse tatt i nærområdet: 6 kg

    Øyvind Høier med en hyse på 4050 gram.

Kloskate
Vi tør påstå at Kattfjorden/Nordfjorden er Norges beste område for stor kloskate. Vi har i alle fall enda ikke hørt om noe sted med så høy snittstørrelse som her. Det er tatt mang en specimenfisk her de siste årene, og de beste plassene ligger kun et steinkast fra havna.

Som skater flest er de sære og ikke lette å lure. Men får du først en kloskate er den gjerne stor. Av den grunn er den verdt mange poeng i Høstcupen.

Største kloskate tatt under tidligere Høstcuper: 1425 gram
Største kloskater tatt i nærområdet: 1792 gram (gjeldende Norgesrekord), 1800 gram, samt ubekreftede fangster over 2000 gram.

Marcus Åhlund med kloskate på 1425 gram, tatt under Høstcupen 2011. Foto: Truls C. Olsen

Kveite
Kveita kan som kloskata også være vanskelig å lure, men det finnes mange og til dels store fisk i området. De beste plassene ligger 45-60 minutters kjøring fra Lauklines. Under cupen har ingen satset etter kveite enda, derfor ingen størrelser verdt å nevne. Småkveiter i størrelsen 1-5 kg er forøvrig vanlig bifangst under flyndremeite.

Største kveite tatt i nærområdet, som vi kjenner til: 250 kg.

    Ingemar Rödin med fin kveite på 29 kg, tatt i august 2013.

    Kim-Eirik Johansen med en kveite på 62 kg, tatt i området utenfor Lauklines i 2011.

Lomre
Vi har valgt å inkludere lomre som en av targetartene under Høstcupen. Dette er ingen enkel art å få i dette området, men de finnes, og de blir gjerne store. Potensialet for specimenfisk (over 1300 gram) er tilstede (norgesrekorden på 1800 gram er forøvrig tatt i Troms). Team Sluk har planer om å testfiske nye lomreplasser i år...

    Marcus med en liten lomre, tatt i september i fjor. Foto: Kim-Eirik Johansen

Irvin Kilde med en lomre på 670 gram, tatt under Høstcupen 2014. Bildet er tyvlånt fra NKML / Irvin.

Lusuer
I år har vi valgt å ha lusuer som en av artene i cupen. Det finnes mye lusuer i området, og fisk over 500 gram tas jevnlig.

    Marcus Åhlund med lusuere på 540 og 505 gram.

Rødspette
I området finnes svært mange gode plasser for rødspette. I tillegg er måneden september vanligvis meget bra. Her bør det være gode muligheter for fisk over 2 kg, og de kan fort bli mye større..

Største rødspette tatt under tidligere Høstcuper: 2,4 kg (og mange over 2 kg).
Største rødspette tatt i nærområdet, som vi kjenner til: 3,96 kg.

    Marcus Åhlund med drømmespetta på 3960 gram, september 2010

Sandflyndre
Det er mye sandflyndre å få i området. Størrelsen varierer fra 100 – 1200 gram. Vanlig størrelse er 300-600 gram.

Største sandflyndre tatt under tidligere Høstcuper: 740 gram
Største sandflyndre tatt i området: 1185 gram (delt norgesrekord)

Mikael Liljekvist med sandflyndre på 740 gram, tatt under Høstcupen 2013.

Vanlig ulke
Lauklines ligger midt i storulkeland. Her er muligheten tilstede for å få specimenfisk (500 gram). Gjeldende norgesrekord er tatt i området.

Største ulker tatt i området, som vi kjenner til: 850 & 850 gram (gjeldende norgesrekord) og 820 gram

Truls Christian Olsen med ulke på 820 gram, bare 30 gram unna Norgesrekorden. Tatt i Kattfjorden i 2007.

Andre arter som ikke teller i cupen, men som kan være av interesse:

Brosme
En art som det er mye av og den finnes overalt. Men de riktig store er ikke så lette. I fjor lyktes imidlertid NKML-gjengen med å få flere brosmer over 10 kg under prøvefisket, den største hele 13,5 kg til Sindre Bøe.

Største brosme tatt under tidligere Høstcuper (prøvefiske): 13,5 kg
Største brosme tatt i nærområdet, som vi vet om: 18,5 kg sløyd og uten hode..    Sindre Bøe med en brosme på 13,5 kg / 105 cm, tatt under Høstcupen 2013. Foto: Irvin Kilde.

Sei
Denne tida kan være god for storsei. Fisk i størrelsen 5 – 8 kg er vanlig om man finner stimene, en og annen 10+ kan også dukke opp.

Største sei tatt under tidligere Høstcuper: 9 kg
Største sei tatt i området: 29 kg (i nyere tid: 20 kg)

Ingemar Rödin med sei på 9 kg, tatt under Høstcupen 2011

Torsk
Selv om det finnes en del fin torsk i området prøver vi som regel å unngå den under artsfiske og Høstcupen.

Uer
I området er det mange bratte kanter som huser uer i fin matstørrelse.

Største uer tatt under tidligere Høstcuper: 2,1 kg
Største uer tatt i nærområdet, som vi kjenner til: 3 kg

Stig Thore Knappskog med uer på 2,1 kg, tatt under Høstcupen 2013

Foreløpig tidsplan for hele helga:

Onsdag 2. september:
Deltakerne ankommer Tromsø på ettermiddagen eller tidlig kveld, deretter transport ut til Lauklines Kystferie (ca. 35 minutter fra flyplassen). For de som ikke har egen bil eller leiebil kan vi være behjelpelig med leie av taxi (kun kr. 300,- pr. pers tur/retur Lauklines inkl. et kort stopp for innkjøp av matvarer).

Innsjekking i hytter, opptil 6 personer pr. hytte. Vi fyller opp hyttene med så mange som mulig.

Fiskebutikken (Servicesenteret) på Lauklines holder åpent på kvelden (mer nøyaktige tidspunkt kommer). Her finner du et variert utvalg av fiskeutstyr, enkelte kioskvarer og souvenirer. Det vil bli gode rabatter for cupdeltakere på fiskeutstyr. Om alle møtes her på kvelden kan vi bli enig om båtfordeling og utrorstidspunkt for neste dag.

Torsdag 3. september:
Fiskebutikken har åpent på morgenen.
Ca. kl. 07.30: Oppmøte på kaia. Utdeling av agn. Gjennomgang av fiskeområdet, vær og vind.
Ca. kl. 08.00: Vi drar ut og fisker! (fordeler oss på ulike båter). En dag med åpent prøvefiske om været tillater det.
Alle båtene bør være på land til ca. kl. 20.00.
Kl. 21:00: Oppmøte i butikken for gjennomgang av fiskeregler, båttrekning og opplegg for helgens fiske.

Fredag 4. september:
Kl. 07.00: Fiskebutikken åpner, kaffe/te og fiskeprat, utdeling av agn
Kl. 07.30: Vi går i båtene, klargjøring av bensin, stamper og utstyr ombord.
Kl. 08.00: Startskuddet går for Høstcupen 2015, konkurransen er i gang. 11 timers fiske.
Kl. 19.00: Alle båtene må være på land kl. 19.00, innveiing starter ca. 19.30. Filetering av fangstene.

Lørdag 5. september:
Kl. 07.00: Fiskebutikken åpner, kaffe/te og fiskeprat, utdeling av agn
Kl. 07.30: Vi går i båtene, klargjøring av bensin, stamper og utstyr ombord.
Kl. 08.00: Startskuddet går for Høstcupen 2015, konkurransen er i gang. 10 timers fiske.
Kl. 18.00: Alle båtene må være på land kl. 18.00, innveiing starter ca. 18.30. Filetering av fangstene.
Kl. 21.00: Festmiddag med premieutdeling i konkurranselokalet på Lauklines.

Søndag 6. september:
Dette er en dag for fritt fiske, der man kan fordele seg som man ønsker. 
På morgenen: Utsjekk fra hyttene (det kan hende vi kan beholde hyttene fram til avreise, det vet vi ikke før senere), all bagasje kan settes i oppbevaringsrom.
Vi avtaler oppmøtetidspunkt, f.eks. kl. 06.30 (eller senere om det er ønskelig). Utdeling av agn. 
Fra ca. kl. 07.00 eller senere: Vi går ut og fisker. Fritt fiske om været tillater det.
Kl. 15.00: Alle båtene må være på land. Grundig sluttvask av båtene (husk: alle må hjelpe til med båtvask!). Filetering av fisk (for de som har matfisk med)
Klargjøring for avreise.
Ca kl. 17.45: Avreise fra Lauklines.

Det kan bli endringer i tidspunktene p.g.a. vær, vind eller andre faktorer.

Info om flyavganger på søndag:
Siste fly Tromsø-Oslo går kl. 20.55 (SAS), Norwegians siste går 19.40. Siste fly Tromsø-Stavanger med SAS går kl. 19.20. Siste fly Tromsø-Trondheim med SAS går kl. 19.40, Norwegian kl. 19.40 (via Oslo).Rapporter fra fjorårets Høstcup kan du forøvrig lese her:
En fantastisk Høstcup er gjennomført
Fire boms i Troms!

Velkommen til Høstcupen 2015!

mvh arrangementskomiteen,
Tromsø Havfiskeklubb