Om Tromsø Havfiskeklubb

Her kommer det informasjon om klubbens historie, aktiviteter, hvem vi er i dag m.m.


Styret i Tromsø Havfiskeklubb, valgt på årsmøtet 10.04.2014:

Leder: Øyvind Høier
Nestleder: Kurt Andreassen
Kasserer: Ingemar Rödin
Sekretær: Kim-Eirik Johansen
Styremedlem: Truls Christian Olsen
Styremedlem: Thormod Giswold
Styremedlem: Pål Håkon Sletten

1. vara: Lars Eskeland
2. vara: Martin Høier
3. vara: Tor Aamodt Wigum

Klubbturutvalg
Leder: Thormod Giswold
Nestleder: Kurt Andreassen
Medlem: Øyvind Høier

Båtutvalg: samme som klubbturutvalget.

Webansvarlige
Øyvind Høier, Kim-Eirik Johansen og Martin Høier.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar